Choď na obsah Choď na menu
 


Pozvánka na mimoriadnu konferenciu ObSTZ - Trnava

28. 6. 2018

 

O B L A S T N Ý   S T O L N O T E N I S O V Ý   Z V Ä Z  –  T  R  N  A  V A                                                                                                                                                                                          28.6.2018

 

P O Z V Á N K A

 

na mimoriadnu konferenciu ObSTZ - Trnava, ktorá sa uskutoční v reštaurácii NOVÝ PRANIER v Leopoldove (námestie) dňa

 

4.  júla  2018 (streda) o 18,00 hod.

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
  3. Doplňujúce voľby hospodára, sekretára a člena VV ObSTZ - Trnava
  4. Uznesenie
  5. Záver

 

Kandidáti:

 

Na pozíciu sekretára zväzu ObSTZ - Trnava kandiduje Mgr. Radovan Hulík z Jaslovských Bohuníc.

 

Na pozíciu hospodára ObSTZ - Trnava kandiduje Mgr. Ivica Hatalová z ŠKP Trnava.

 

Na pozíciu člena VV–ObSTZ - Trnava kandiduje Mgr. Radomír Pikna z klubu  MSTK Leopoldov.

 

Verím, že sa mimoriadnej konferencie vzhľadom na súčasný stav  zúčastníte, v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť je potrebné zabezpečiť účasť iného zástupcu oddielu. Prípadnú neúčasť (zastúpenia oddielu – klubu) oznámte vopred  so zdôvodnením  predsedovi zväzu.

         S pozdravom                                                                    

                                                                                Jozef Turoň 

                                                                             predseda ObSTZ                                     

Rozdeľovník:  členovia VV ObSTZ,  zástupcovia všetkých oddielov,  ktorých     družstvá  štartujú v oblastných súťažiach .

predseda:       Jozef Turoň                                               mobil:            0905 455 272             e-mail:            jozef.turon@outlook.sk

 

 

 
 

 

Kontakt

ObSTZ Trnava

Jozef Turoň
predseda ObSTZ Trnava
0905 455 272
Bojničky 424
920 55
jozef.turon@outlook.sk


Mgr. Radovan Hulík
sekretár ObSTZ
Šidunky 257/42
Jaslovské Bohunice 919 30
tel. +421 905 257 647
E-mail: sekretarobstztt@gmail.com

č. účtu
SK09 0200 0000 0026 8803 8953


Archív

Kalendár
<< september / 2019 >>